Referenciák

Az elmúlt évek során végzett jelentősebb munkáink az alábbiak:

Szerződés tárgya/Projekt megnevezése Megbízó és/vagy Projektgazda neve Teljesítés ideje Feladatok
Specifikáció készítés a KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18-2021-00001: Az állampolgári ügyintézés fejlesztése, a területi közigazgatás támogatása. Lechner Tudásközpont/ eNET Kft. 2022.09.29. – Videokonferencia és HelpDesk rendszerek specifikációja.
Minőségbiztosítás a Levéltári Információs Rendszer fejlesztésében (LIR Projekt) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) 2020.11.10. – Minőségbiztosítás, projektvezetés, integrációs szakértői szolgáltatások.
Minőségbiztosítás a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00024: Az átláthatóság a közpénzek felhasználásánál, államháztartási adattárház projekt megvalósítása projektben Magyar Államkincstár/Kürt Zrt. 2021.12.15. – 2022.09.30. Termék- és folyamat minőségbiztosítás.
Minőségbiztosítás az Elektronikus Ingatlannyilvántartás projektben Lechner Tudásközpont/Securit Kft. 2020.06.24. 2021.07.11. Minőségbiztosítás, kockázatkezelés, szakértői szolgáltatások.
Minőségbiztosítás a Kikötői Információs Rendszer projektben Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 2020.07.08. 2021.11.30. Minőségbiztosítás, szakértői tanácsadás.

Az ESZ Zrt. központosított közbeszerzési portál auditja

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

2018 december – 2019 január

Az ESZ Zrt. központosított közbeszerzési portál megfelelésének vizsgálata a 257/2007. (X.4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról előírásainak.

Munkafolyamat-támogató rendszer felülvizsgálata és szakértői támogatás nyújtása a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság számára

Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

2015.02.10. -12.31.

Munkafolyamat-támogató rendszer felülvizsgálata, Szakértői támogatás – informatikai minőségbiztosító, Szakértői támogatás – szervezetfejlesztési és folyamatszervezési tanácsadó
Szakértői tanácsadás nyújtása az MVH alábbi kiemelt projektjeinek keretében: EKOP-1.1.12-2012-2013-0001, „Komplex Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer” (MKR) EKOP-1.2.19-2012-2013-0001, „Mezőgazdasági és Környezeti Információs Rendszer” (MeKIR) EKOP-1.2.24-2013-2013-0001, „Az MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszerének kiterjesztése (IIER2) és felkészítése a 2014-20-as Kap ciklus követelményeinek kiszolgálására” (6mrd Ft)

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

2013.07.15- 2014.12.31.

A megrendelő oldali projektvezetés támogatása az MVH projektekre vonatkozó fejlesztési szabályainak és szabványainak alkalmazásában, javaslatok megfogalmazása a szabályozás, szabványok továbbfejlesztésére, részletezésére, – Részvétel a projekt folyamatok (projekt- és szakasztervezés, követés, értékelés, kockázatkezelés, változáskezelés, probléma megoldás) működtetésében, – Szakértői tanácsadás az egyes projektekben kialakítandó rendszerek tervezésében, fejlesztésében, – Szakértői tevékenység a rendszerek közötti integráció tervezésében és megvalósításában.
Projektvezetési szakértői szolgáltatás nyújtása az MVH alábbi kiemelt projektjeinek keretében: EKOP-1.1.12-2012-2013-0001, „Komplex Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer” (MKR) (1,25mrd Ft) EKOP-1.2.19-2012-2013-0001, „Mezőgazdasági és Környezeti Információs Rendszer” (MeKIR) (1,35mrd Ft) EKOP-1.2.24-2013-2013-0001, „Az MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszerének kiterjesztése (IIER2) és felkészítése a 2014-20-as Kap ciklus követelményeinek kiszolgálására” (6mrd Ft) Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2013.07.15-2014.12.31. A megrendelő oldali projektvezetés támogatása az MVH projektekre vonatkozó szabályozás alkalmazásában, javaslatok megfogalmazása a szabályozás továbbfejlesztésére, részletezésére; Részvétel a projekt folyamatok (projekt- és szakasztervezés, követés, értékelés, kockázatkezelés, változáskezelés, probléma megoldás) adminisztratív működtetésében; Részvétel a projektszervezet munkájában, kommunikáció; – Projekt Alapító Dokumentumok elkészítése, – kapcsolattartás a konzorciumi tagokkal és a szállítókkal, – az előrehaladás követése, – dokumentum termékek véleményezése.
Projektmenedzseri és minőségbiztosítási feladatok ellátása az Országos Bírósági Hivatal EKOP-1.1.5-2008-0001, „Civil szervezetek bejegyzésének és nyilvántartásának, valamint a csőd- és felszámolási eljárások modernizációja” c. kiemelt projektje keretében (0,99mrd Ft) Országos Bírósági Hivatal

2013.07.15-2013.12.31.

Projektmenedzsment feladatok: szakmai és funkcionális projektmenedzseri feladatok ellátása a Megrendelő oldalán, a projekt előrehaladásának figyelemmel kísérése, elszámolási és beszámolási feladatok, határidők figyelése, a projekt szakszerű dokumentálása, adminisztratív feladatok, közreműködés a kommunikációs tevékenységek végrehajtásában, megrendelő szakmai támogatása a fejlesztési és szállítási projektek megvalósítása során, aktív közreműködés a közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában. Minőségbiztosítási feladatok: aktív közreműködés a közbeszerzési eljárások értékelési szempontrendszerének kialakításában, majd a beérkezett ajánlatok szakmai értékelésében, minőségbiztosítási jelentések készítése, a rendszerfejlesztések (hardver, szoftver) minőségbiztosítási rendszerének kialakítása, átvételi, tesztelési eljárások megtervezése, a fejlesztés során a rendszertervben megfogalmazott szakmai követelmények teljesülésének ellenőrzése, migrálási eljárások előkészítésének és végrehajtásának felügyelete.

Az FPIR rendszer informatikai szakmai auditjának elvégzése

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

2013.03.29-2013.08.30.

A jogszabálykövetéssel és a szakrendszeri integrációval kiegészített szoftverkörnyezet működésének és dokumentáltságának informatikai auditja; A működésre átadott alkalmazás és kapcsolódó dokumentációk végső állapotának informatikai szempontú vizsgálata, előre meghatározott szempontrendszer alapján. – audit szempontrendszer és audit terv készítése, – rendszertervek és dokumentációk informatikai szakmai ellenőrzése, – működő rendszerverzió informatikai szakmai ellenőrzése, – audit jelentések készítése.

TMSZK TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001 kiemelt projekt Informatikai módszertani kézikönyv témakörrel kapcsolatos szerzői mű létrehozása minimum 5 szerzői ív (200 000 karakter) terjedelemben, A4-es formátumban

Társadalomfejlesztési Módszertani és Szolgáltató Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (TMSZK)

2013.02.14-2013.11.20.

Az Informatikai módszertani kézikönyv célja az volt, hogy az Európai Unió országaiban (köztük Magyarországon) eddig lezajlott kutatások, pilot projektek valamint működő portál megoldások alapján kidolgozott módszertant és részletes útmutatót biztosítson Megrendelő számára a projekt keretében elkészítésre kerülő munkaerő-piaci portálhoz (amelynek célja a megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedésének megkönnyítése): milyen digitális szolgáltatásokat, és milyen módszertannal és korszerű informatikai megoldásokkal kell kialakítani a célcsoport és a felhasználók számára. – interjúk készítése, – kutatómunka: az Európai Unióban eddig végrehajtott kutatások és felmérések tapasztalatai, a hazai gyakorlat és szabályozás kérdései, – a portálhoz való hozzáférésnek, ill. a portál használatának eszközei, módszerei (digitális szolgáltatások összegyűjtése célcsoportonként), – speciális lekérdezések, statisztikák kidolgozása.

Az EKOP-1.2.17/A-2012-2012-0001, „Web alapú agrárstatisztikai információs rendszer kialakítása és összeköttetése” (ASIR) c. projekthez kapcsolódó projektszintű projekt és termék minőségbiztosítási feladatok ellátása

Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI)

2012.11.15-2013.12.31.

Projekt minőségbiztosítás: a projekt eltérések (pénz, határidő, erőforrás) monitorozása a pályázati és szerződéses keretektől, és az ebből adódó kockázatok és problémák jelzése, valamint javaslatok kidolgozása a feltárt problémák és kockázatok kezelésére. – szerződéstervezetek auditja, a szerződéses feltételek folyamatos kontrollja, betartatása a megvalósítás tekintetében, – projekt módszertani konzultációs, dokumentum sablonok biztosítása, – projekt helyzetének időszakos áttekintése, véleményezése, hiányosságok jelzése, – minőségi és kockázati jelentések készítése, – Támogatás Szerződés és a megvalósítás összhangjának biztosítása, – a Projekt Alapító Dokumentumban (PAD) definiált módszertanok és projekt működési rend betartása, – projekt dokumentumok formai áttekintése, – a kialakított döntéshozatali mechanizmusok, azok működésének és a döntéshozatal hatékonyságának támogatása.Termék minőségbiztosítás: az eredménytermékek önálló, és teljesítési csoportokban történő megítélése.- szakmai minőségi ajánlások a közbeszerzési kiíráshoz és a szerződés-tervezethez, – minőségi és kockázati jelentések készítése, – minőségi mutatók, kritériumok megalkotása, – átadás-átvételi folyamatokba, tesztelési tervekbe a minőségi paraméterek ellenőrzésnek beépítése, dokumentáltság biztosítása, – leszállított termékek minőségbiztosítása, – szabályozó környezet változásainak kezelése, beépítése a projektbe.
Műszaki szakértői szolgáltatás nyújtása a Magyar Országos Levéltár EKOP-1.2.8-08-2008-0001, „Elektronikus levéltár” c. projektje keretében

Magyar Nemzeti Levéltár

2012.04.15-2013.09.30.

Műszaki támogatás: – projekt adminisztráció műszaki támogatása, – státuszjelentések ellenőrzése, – elkészült termékek és dokumentumok műszaki véleményezése, – a projekt terveinek folyamatos összevetése a megvalósulással, eltérések jelzése, javaslat a kezelésükre, – a benyújtott változási kérelmek vizsgálata, változások hatásának elemzése, tanácsadás Műszaki szaktanácsadás: – együttműködés a szállítókkal a megvalósítandó rendszer informatikai és műszaki terveinek elkészítésében, – az elkészült termékek szakmai, műszaki ellenőrzése, – tanácsadói feladatok ellátása rendszertervhez, oktatáshoz, teszteléshez, szoftverfejlesztéshez és telepítéshez kapcsolódóan, – éles indulással kapcsolatos műszaki tanácsadás.

Az EKOP-1.2.8-08-2008-0001, „Elektronikus levéltár” c. kiemelt projekt keretében műszaki szakértői szolgáltatások nyújtása

Magyar Országos Levéltár

2011.01.31-2011.12.31.

Levéltári elektronikus nyilvántartás bevezetéséhez kapcsolódóan műszaki szakértői szolgáltatások (műszaki szakértői tanácsadás, termékek szakmai ellenőrzése, termékek elkészítésének szakmai felügyelete) Műszaki tanácsadás a levéltári nyilvántartó szoftverrendszerének kialakításával, a Levéltári Technológiai Központ hardver eszközrendszer, valamint az Elektronikus Archiváló Laboratórium eszköz és alkalmazásrendszerének szállításával, a Központi Archívum szolgáltatásrendszer – szoftveres alkalmazás eszköztár megvalósításával kapcsolatban. Az informatikai rendszer szállítója által elkészített termékek szakmai műszaki ellenőrzése és elkészítésének szakmai felügyelete.

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) mint Projektgazda számára az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerrel (EFER) kapcsolatos szakértői szolgáltatások nyújtása

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)

2011.06.01-2012.06.30.

Szakértői tanácsadás a rendszer bevezetése és éles üzeme során.

Projektvezetés, minőségbiztosítás és műszaki-szakértői tanácsadás az EKOP-2.1.1-07-2008-0001, „Elektronikus fizetés megvalósítása” c. kiemelt projektben (4mrd Ft) Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ (PmISZK), majd Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)

2007.10.02-2011.05.31.

A projektgazda oldali projektvezetés a teljes projektre vonatkozóan. A konzorciumi tagok (APEH, VPOP, KEKKH) alprojektjeinek termék és alprojekt folyamatok minőségbiztosítása. A központi Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) szolgáltatásainak, működésének, hibakezelésének, interfészeinek specifikálása, a megvalósítás szakmai vezetése. Szakértői tanácsadás a rendszer tervezésében, fejlesztésében, a rendszer kialakításához és használatához szükséges hardver- és szoftver infrastruktúra kialakításában.
Projektvezetés, minőségbiztosítás és műszaki-szakmai tanácsadás az EKOP-1.2.2-07-2008-0001, „Egyablakos vámügyintézés megvalósítása” c. kiemelt projektben (2,5mrd Ft) Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ (PmISZK)

2007.10.02-2010. 06.15.

A projektgazda oldali projektvezetés a teljes projektre vonatkozóan. A konzorciumi tagok alprojektjeinek termék és alprojekt folyamatok minőségbiztosítása. Szakértői közreműködés a konzorciumi tagoknál (APEH, KÖH, KvVM, MVH, MgSZH, MKEH, NKH, OGYI) létrehozandó informatikai rendszerek, valamint a VPOP és a többi szervezet közötti adatkapcsolat, kommunikáció kialakításában.