KSH

A népszámlálás adatbeviteli rendszerének fejlesztése és üzemeltetése, 2001-2002.

Feladat: Projektvezetés, projektadminisztráció, minőségbiztosítás

A 2001. évi magyarországi népszámlálás számítógépes adatbeviteli rendszerének megtervezésére, kialakítására, megvalósítására és működtetésére (a teljes előfeldolgozásra) kiírt KSH közbeszerzési pályázatot fővállalkozóként a Bull Magyarország Kft. nyerte meg. A kiírás fő vonalakban meghatározta a feladatot: papíralapú kérdőívek adatainak számítógépre vitelét elektronikus beolvasással, az előálló képek adattartamának optikai karakter felismerését és a felismert adatok vizuális és programozott módon való ellenőrzését, végül az adatok átadását a KSH számára. A projekt vezetését és minőségbiztosítását az ABIT Kft. végezte a fővállalkozó nevében.

A szerződés a fővállalkozó feladatául szabta meg a teljes technológiai lánc kialakítását és logisztikai támogatását is, beleértve a helyi igazgatóságokról a kérdőívek összegyűjtését, ütemezett beszállítását, az adatbeviteli rendszer üzemeltetését, végül a már feldolgozott kérdőívek feldolgozását.

A 19 KSH Megyei Igazgatóságról folyamatosan érkező kb. 15 millió nagyméretű, kétoldalas kitöltött kérdőívet a megvalósított rendszer négy adatbeviteli soron, automatikus karakterfelismeréssel, napi 128 ezer darabos teljesítménnyel dolgozta fel.
A karakterfelismerő rendszer kiszűrte a hibásan kitöltött kérdőíveket és logikai szűrést is végzett, a hibásnak minősített kérdőíveket pedig helyi hálózatba kapcsolt, mintegy 60 munkaállomáson elvégzendő kézi – szakértői – javításra utalta. A többszörös ellenőrzés után helyesnek minősített adat- és képi állományt adathordozón kellett átadni a
KSH-nak.

KSH szöveg kép

A projekt teljes költségvetése 1.38 mrd Ft volt, amely a legnagyobb projekt, amelyet az ABIT munkatársai eddig vezettek.