VPOP

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága logó

EU csatlakozáshoz szükséges vámszakmai projektek,
2002-2004.

Feladat: Projektvezetés

Bevezető
Magyarország EU csatlakozásának egyik feltétele volt, hogy a működő magyar váminformatikai rendszereket az unióéhoz kell illeszteni, és ki kell fejleszteni azokat, amelyek addig nem léteztek. A Projekt során a Vám- és Pénzügyőrség célja az volt, hogy megfeleljen az EU elvárásainak, lehetőleg zökkenőmentesen alakítson ki az új – esetenként ma még nem pontosan specifikálható – rendszerekből, és a meglévő informatikai rendszerekből egy olyan folyamatosan fejlődő, korszerűsödő informatikai infrastruktúrát, amely mindenkor megfelel a követelményeknek, és képes biztosítani a folyamatos együttműködést

 • a VPOP rendszerének moduljai,
 • a VPOP és az EU DG TAXUD rendszerei,
 • az egyéb kormányzati szervek rendszerei (APEH, KSH, GM, PM, stb.)
 • és az ügyfelek (speditőrök, stb.) rendszerei között.

A VP (a DG TAXUD ajánlását figyelembe véve) a megvalósítás során a TEMPO (TAXUD Electronic Management of Projects Online) fejlesztési és projektvezetési módszertan használatát írta elő.

Az 1. fázis
Az 1. fázis a KFKI fővállalkozásában nagyrészt a követelmények meghatározásáról és a funkcionális specifikáció elkészítéséről szólt.

Az Interoperabilitási Program keretében a második fázis végére megvalósítandó rendszer-konfiguráció komponensei:

 • NCTS_HU projekt rendszerei (alkalmazások)
 • MCC+ECN alapú Nemzeti Tranzit Alkalmazás
 • KKK Külső Kommunikációs Központ
 • ITMS-HU alrendszerek (alkalmazások)
 • TARIC_HU Közösségi Integrált Vámtarifa Rendszer
 • TQS_HU Tarifális Kvóták és Megfigyelések Rendszer
 • EBTI_HU Európai Kötelező Vámtarifa Rendszer
 • ISPP_HU Feldolgozási Eljárások Engedélyezési Rendszere
 • SMS_HU Mintakezelő Rendszer
 • CDPS_HU rendszer, melynek ismert moduljai:
  1. GTR – Gazdálkodói Törzsadat Rendszer
  2. ETR – Engedély Nyilvántartó Rendszer
  3. CDPS_I. – Vámárunyilatkozat feldolgozó Rendszer
 • CCN/CSI projektben megvalósuló CNN/CSI gatewayen keresztüli kapcsolat

A projekt 1. fázisa 6 hónap alatt 2002.12.31-én határidőre, a rendelkezésre álló költségkereten belül, a VP megelégedésére lezárult.

A 2. fázis
A folytatás, a 2. fázis a Bull Magyarország fővállalkozásával csak 2003. szeptember 3-i dátummal indult. Tekintettel a rendkívül rövid rendelkezésre álló időre (kevesebb, mint 9 hónap a 2004.05.01-i csatlakozási időpontig) a 2. fázisból a kevésbé fontos alrendszerek (EBTI, SMS) fejlesztése kimaradt. Ezekben az esetekben a VP már működő vagy a DG TAXUD által rendelkezésére bocsátott rendszerek beillesztésével oldotta meg a feladatot. Új feladatként jelentkezett viszont az AB Számla fejlesztése.
A fent felsorolt 8 alrendszernek országosan több száz felhasználóval, a VP és más magyar szervezetek meglévő kapcsolódó rendszereivel együttműködve május 1-én működésbe kellett állnia.

A projekt sikeres teljesítését több tényező nehezítette:

 • A vonatkozó magyar jogszabályok és így a rendszerbe való beépítésük csak az utolsó pillanatban (2004. április) történhetett meg.
 • Az EU-s rendszerekkel éles üzemben a csatlakozásig nem lehetett az üzemszerű működést tesztelni, erre csak a 2004. május 1-i csatlakozást követően kerülhetett sor.
 • Az új vámáru nyilatkozat kitöltő rendszer (bár az EU követelmények ezt nem írták elő) szintén a csatlakozás pillanatában kezdett működni.

E tényezők ellenére május 1-én minden szükséges alrendszer és funkció működött.
(A rendszer használatbavételét azonban nagyon megnehezítette, hogy a rendszer felhasználói (a határokon szolgálatot teljesítő pénzügyőrök) és a VP ügyfelei (pl. speditőr cégek) május 1-én szembesültek először az EU vámjogszabályainak gyakorlati alkalmazásával.

A kezdetben fellépő rendszerleállásokat okozó alkalmazásszerver hibát a szállító cégek a VP szakembereivel együttműködve behatárolták és verzióváltással megszüntették. A rendszer a VP és az EU legnagyobb megelégedésére azóta is üzemszerűen működik.